دوشنبه 13 / 9 / 02

کارنامه دبیرستان نواندیشان

بسم الله الرحمن الرحیم

- در صفحه کارنامه ها آیکون های دیگری نیز وجود دارد که هنوز فعال نشده مثل شهریه تکالیف و غیره. 
شما فقط با آیکون کارنامه کار دارید.
ممکن است هنوز برخی از نمرات شما را استاد وارد نکرده باشد پس اگر درسی نمره ندارد بلافاصله به بنده یا دبیر و مشاوران پیام ندهید.
تا یک هفته بعد از امتحانات، همه نمرات وارد می شود. 
والدین شما حق دارد نتیجه زحمات شما را ببینند حتی اگرنمرات مناسب باشد.
نمرات شما فقط نمره امتحانتان نیست بلکه نتیجه حضور فعال در کلاس، انجام تکالیف و ... می باشد.

در کارنامه سه ستون داریم : ستون نمره نهایی : یعنی نمره شما در هردرس///// ستون میانگین نمره دانش آموزان: یعنی معدل کلاس در هر درس /// ستون رتبه دانش آموز : یعنی رتبه شما در هر درس

اگر فکر کردید نمره درسی در کارنامه شما اشتباه شده برابتان جای اعتراض گذاشتیم لطفا محترمانه از دبیرتان بخواهید در نمره شما نجدید نظر کند حتی اگر کمتر شود. 
امتحانات مرحله دوم نیمه دوم آذرماه برگزار خواهد شد
و من از دبیرانتان قول گرفته ام که اگر کارنامه بعدی شما بهتر شد این نمرات را منظور نکنند. 
دوستدار شما کشاورز

همین پایین ورود به سیستم را بزنید